O nas – Kredyt Hipoteczny – Doradztwo Kredytowe

Doradcy kredytowi ANG.

Informacja zgodna z wymogiem art. 17 Ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami z dnia 23 marca 2017 roku, dalej zwana „Ustawa”. (stan na dzień 20 grudnia 2017 r.)

INFORMACJA O ANG

ANG Odpowiedzialne Finanse SA
ul Dziekońskiego 1
00-728 Warszawa
NIP: 521 405 99 67

ANG Odpowiedzialne Finanse SA (dawniej Grupa ANG i ANG Spółdzielnia) to ogólnopolska firma pośrednictwa finansowego, marka profesjonalistek i profesjonalistów z branży finansowej. Wyróżnia nas odpowiedzialna sprzedaż produktów finansowych i uczciwe pośrednictwo. Mamy na względzie przede wszystkim Twoje dobro, bo podział na dobro i zło ma dla nas fundamentalne znaczenie.

Informacja zgodna z wymogiem art. 17 Ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami z dnia 23 marca 2017 roku, dalej zwana „Ustawa”. (stan na dzień 20 grudnia 2017 r.)

• Nie pobiera opłat bezpośrednio od klientów,
• W rozumieniu Ustawy nie świadczy usług doradczych,
• Na mocy umów z instytucjami finansowymi jest umocowana do:
1. Aktywnego wyszukiwania i obsługi klientów;
2. Rzetelnego informowania Klienta o ofercie kredytodawców;
3. Przekazania klientom materiałów informacyjnych/reklamowych;
4. Przyjmowania od klientów w formie papierowej wniosków o produkty
bankowe oraz dokumentów do wniosków zgodnie z przekazanymi przez kredytodawców procedurami postępowania w obszarze obsługi wniosków klientów;
5. Pomocy organizacyjnej klientom w procesie zawierania umowy o kredyt;
6. Należytego przechowywania otrzymanych od klienta dokumentów.

W 2020 roku ANG otrzymała międzynarodowy certyfikat B Corp, który jest potwierdzeniem spełnienia rygorystycznych norm społecznych i środowiskowych. Jest to prestiżowe wyróżnienie przyznawane firmom, które nie tylko deklarują odpowiedzialność, ale całą swoją działalnością udowadniają swój pozytywny wpływ na otoczenie.

Nie tolerujemy misselingu, który rozumiemy jako sytuacje, gdy ktoś sprzedaje Ci coś, czego nie potrzebujesz, na co Cię nie stać, czego nie rozumiesz i za niegodziwą cenę. Nie mamy tzw. planów sprzedaży, co powoduje, że nasi spółdzielcy i eksperci, nie muszą stosować misselingu, aby otrzymać prowizję.

Obecnie nasza społeczność liczy ponad 300 partnerów i ponad 900 ekspertów w całej Polsce. Dzięki temu, że kierujemy się wysokimi standardami etycznymi i zawodowymi w naszej pracy, nasza społeczność jest wyjątkowa.

Numer wpisu do rejestru pośredników kredytowych:
Dział I: Rejestr pośredników kredytu hipotecznego: RPH000073
Dział II: Rejestr pośredników kredytu konsumenckiego: RPK001054
Rejestr pośredników dostępny jest na stronie: www.knf.gov.pl/dla_rynku/posrednictwo.
Polisa OC: TUZ VUA0160489 wystawiona przez TUZ Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

Nasz zespół w Centrali

Skład Zarządu:
• Artur Nowak-Gocławski, prezes zarządu,
• Katarzyna Dmowska, wiceprezes zarządu,

O nas                    https://angfinanse.pl/o-nas/

ANG Odpowiedzialne Finanse SA w rozumieniu Ustawy jest pośrednikiem powiązanym
i działa w imieniu i na rzecz instytucji finansowych:

KREDYT HIPOTECZNY
• Alior Bank SA
• Bank Handlowy w Warszawie SA (Citi)
• Bank Millennium SA
• Bank Ochrony Środowiska SA
• Bank Pekao SA
• Bank Pocztowy SA
• Bank Polskiej Spółdzielczości SA
• BNP Paribas Bank Polska SA
• Credit Agricole Bank Polska SA
• ING Bank Śląski SA
• mBank Hipoteczny SA
• mBank SA
• Pekao Bank Hipoteczny SA
• PKO Bank Hipoteczny SA
• PKO Bank Polski SA

KREDYT GOTÓWKOWY/KONSUMENCKI
• Alior Bank SA
• Bank Pekao SA
• Bank Pocztowy SA
• BNP Paribas Bank Polska SA
• ING Bank Śląski SA
• mBank SA
• Mogo Sp. z o.o.
• Nest Bank SA
• Santander Bank Polska SA

ANG Odpowiedzialne Finanse SA otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne w formie pieniężnej od instytucji finansowych. Wynagrodzenie należne jest pod warunkiem wypłacenia kredytu/pożyczki przez kredytobiorcę. Wynagrodzenie określone jest stawką procentową od kwoty kredytu udzielonego klientowi za pośrednictwem ANG lub od kwoty prowizji zapłaconej przez klienta. Prowizja pokrywana jest przez instytucję finansową. O wysokości prowizji wypłacanej pośrednikowi klient zostanie poinformowany przed zawarciem umowy o kredyt w formularzu informacyjnym, o którym mowa w art. 11 ust. 2 Ustawy.

Jeżeli masz zastrzeżenia do działalności ANG lub działalności naszych współpracowników skorzystaj z następujących możliwości:
1. Zwróć się do Zarządu Spółdzielni.
Oto dane kontaktowe naszego Zarządu:
a. Artur Nowak-Gocławski    e-mail: artur@goclawski.pl
b. Katarzyna Dmowska         e-mail: katarzyna@dmowska.pl

2. Jeśli uważasz, że zostały naruszone zasady etyki, możesz zwrócić się
do Komisji Etyki ANG pisząc na adres: etyka@angkredyty.pl.
4. Ponieważ ANG Odpowiedzialne Finanse SA jest Członkiem Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych (KPF) możesz zwróć się do Komisji Etyki KPF:
Wniosek o wszczęcie postępowania (skarga) może być złożony:
• w formie listownej na adres biura ul. Długie Pobrzeże 30, 80 – 888 Gdańsk
• w formie wiadomości e-mail, na adres: etyka@kpf.pl .
Więcej informacji znajduje się na stronie: www.kpf.pl/etyka/wniosek-do-komisji-etyki/
W przypadku odrzucenia reklamacji istnieje możliwość złożenia wniosku
do Rzecznika Finansowego o interwencję lub próbę polubownego załatwienia sporu.
Wniosek można złożyć:
• w formie listownej na adres: Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa
• w formie wiadomości e-mail: biuro@rf.gov.pl

Więcej informacji znajduje się na stronie:
www.rf.gov.pl/zasady-przyjmowania-skarg

Więcej informacji o naszych działaniach i wynikach finansowych znajduje się w wydawanym corocznie raporcie społecznym.