BIK - Kredyt Hipoteczny - Doradztwo Kredytowe

Co to jest BIK?

Biuro Informacji Kredytowych inaczej zwane BIK jest to instytucja, która zajmuje się zbieraniem, przechowywaniem i udostępnianiem informacji dotyczących historii kredytowych klientów banków oraz innych instytucji finansowych.

Kiedy informacje trafiają do BIK?

Do rejestru prowadzonego przez Biuro Informacji Kredytowych trafiają wszystkie dane osób, które posiadały zobowiązania kredytowe w banku. Do takich zobowiązań zaliczamy: kredyty ratalne, limity odnawialne na koncie, a także karty kredytowe. Informację te przesyłane są do BIK przez banki i instytucje finansowe, w których mamy bądź mieliśmy zobowiązania.

Co wpływa na wysokość oceny punktowej?

Informacje wpływające na wysokość oceny punktowej można podzielić na 4 grupy.

Jakość kredytów czyli terminowość ich spłacania.

Spłacanie w terminie, podnosi ocenę punktową, opóźnienia opóźniają. Dużo zależy od tego, jak często zdarza się przekraczać termin płatności, jak długie są opóźnienia i na jaką kwotę.
Im szybciej spłaca się ewentualne zaległości, tym mniej obniża się swoją ocenę punktową.

Aktywność kredytowa czyli liczba spłaconych i aktualnie spłacanych kredytów.

Im dłuższa historia terminowo spłacanych kredytów, tym wyższa punktacją . Z drugiej strony, dużo kredytów zaciągniętych w krótkim czasie może obniża punktację. 

Wykorzystanie limitów kredytowych w kontach bankowych.

Jeśli często wykorzystuje się przyznane limity obniża to punktacje. Umiarkowane wykorzystanie limitów wpływa na punktację pozytywnie.

Ubieganie się o kredyty

Jeśli w krótkim czasie ubiega się o kilka kredytów i dostaje decyzje odmowne, to takie zachowanie oceniane jest jako bardziej ryzykowne, więc obniża ocenę punktową.


← wróć do listy artykułów